BASES 2004català               BASES 2004 castellano

Reunits a Olot a les 11.00 h del dia 19 d’octubre del 2004, en l’Espai La Carbonera del Teatre Principal d’Olot, els membres del Jurat de La Incubadora_beca de creació en arts visuals i escèniques

Per unanimitat han emès el següent veredicte:

1- Un cop examinats i debatuts exhaustivament els seixanta-dos projectes presentats el jurat valora molt positivament la qualitat I varietat de les propostes presentades a la beca Incubadora 2004.
Malgrat que s’hagi decidit premiar exclusivament un projecte, donada la qualitat d’alguns d’ells s’intentarà vehicular-los a través d’altres àmbits de la programació de Panorama o de l’Espai Zero1.

2- El jurat decideix atorgar per unanimitat la Beca Incubadora 2004 al projecte
    Dianoia, del col·lectiu Kulturprozent.