Dissabte 30 de maig
18:30 h
Lloc: centre ciutat (sortida del Teatre Principal d’Olot)


KAMCHÀTKA
KAMCHÀTKA (Catalunya)
60 minuts


Són: Cristina Aguirre, Maïka Eggericx, Sergi Estebanell, Claudio Levati, Andrea Lorenzetti, Judit Ortiz, Lluís Petit, Albert Querol, Josep
Roca, Edu Rodilla, Santi Rovira, Gary Shochat, Ada Vilaró, Prisca Villa i Albert Vinyes. (8 creadors durant la funció + 2 observadors)
Idea original i direcció d’Adrian Schvarzstein


Una desena de personatges amb una maleta i un record. Com acabades d’arribar d’un país llunyà, aquestes persones van descobrint la ciutat, amb les seves normes, els seus estils de vida, el secrets que amaga. Ingenuïtat i curiositat els condueixen a una minuciosa exploració del lloc. Tot és nou, tot és un pretext pel joc. Kamchàtka és un somni enmig de la nostra realitat.
Jocs subtils entre els kamchàtkes i la resta. La resta són els que són del lloc? O vénen d’algun altre lloc? Quin altre lloc?
Serem tolerants o indiferents, quan ens els trobem?

www.kamchatka.cat