CANTATATAULA. Àpat cantat.
COMPANYIA DE LA FONT DEL VI