memòria gràfica


MORT I RESURRECCIÓ DE LA SALA 14
exposició col·lectiva: Marta Córcoles, DJ=VIDA, Rubén Grilo, Jordi Morell, Manel Quintana, Xavier Solà