Direcció: Simona Levi i Marc Sempere
Música: Jordi Bello
Intèrprets: Judit Saula, Elisa Blanco


Enlluernats per la democràcia.

“L’espai és de tots. No es pot trepitjar” Aleix Vidal- Quadras, polític.

Sembla que vivim moments de crispació ciutadana. S’estan produint fissures en les nostres formes de vida: masses enervades que exigeixen l’article 47 al carrer i demanen habitatge per a tots, intercanvis descontrolats d’informació a la xarxa, ciutadans que utilitzen la ciutat a voluntat i cantussegen melodies com si fossin seves. S’està perdent el respecte a la propietat. Aquesta performance conferència interactiva proporciona a governs, partits polítics i grans poders fàctics en situació de crisi, solucions participatives per tal d’apaivagar el descontent ciutadà, aclarir tots els malentesos i evitar que la ciutadania acabi agafant-se els drets pel seu compte.

Fundació Realitats Avançades – un especulador, un vot.

El primer espectacle tan copyleft que fins i tot te’l pots endur a casa. 

A banda de la creació dels espectacles Femina Ex-machina (2000) i 7 dust, non lavorremo mai show (2003), la Companyia Conservas organitza el festival Inmotion i també està preparant una sala polivalent de creació i exhibició teatral a Barcelona. Per aquest nou espectacle la companyia ha reunit experts en motion graphics i realització videogràfica, informàtics especialitzats en desenvolupament de sistemes telemàtics de participació democràtica, activistes socials, músics i guionistes de programes de televisió de prestigi, amb l’objectiu de crear l’emoció a partir de la reflexió irònica de la societat contemporània.