Staff PNRM 07
Gerència
+++ Ricard Sargatal
Direcció artística +++ Tena Busquets
Coordinació general i Petit Panorama +++ Esthert Forment
Coordinació tècnica +++ Nino Costa
Producció +++ Pep Quintana i Martí Pallicer
Comunicació i Producció gràfica +++ Manel Quintana
Imatge Gràfica PNRM 07 +++ Txalo Toloza
Taquilles +++ Gina Artigas
Atenció companyies +++ Mireia Tresserras
Premsa +++ Rosa Rebugent
Secretaria +++ Muntsa Bohigas
i els equips tècnics i personal de sala del Teatre Principal d’Olot.

PNRM és una producció de 

Hi col·laborenPNRM és mebre de

Agraïments a
CEO Centre Excurcionista Olot
Parc Natural de la Garrotxa
Sr. Obrador

Correccions
Servei de Català d'Olot-la Garrotxa
Consorci per a la Normalització Lingüística