Dijous 7 octubre

TONI JODAR
TONI JODAR EXPLICA LA DANSA EN 50’
Club Sant Jordi / Fundació Viure i Conviure

     

 

VIOLÈNCIES
DE JOSEP RODRI
La FES

   

 

LA RATA
ELL A ELLA I ELLA A ALS LLIBRES
Espai Núria