BECA INCUBADORA 2006

La Incubadora és una beca associada al festival de creació contemporània PANORAMA.
La Incubadora pretén ajudar projectes creatius a esdevenir realitats, no només dotant-los d’un premi en diners sinó també acompanyant el projecte en totes les seves fases i, sobretot, ajudant-lo, un cop acabat, a entrar en circuïts de difusió.

El jurat de La Incubadora 06 ha estat format per
Maria Domene, historiadora i crítica d’art;
Claudia Galhos, periodista i crítica d’art especialitzada en dansa
Martí Pellicer, creador audiovisual i professor d’art
Octavi Rofes, antropòleg, sots director d’Eina

I, reunits a Olot el dia 7 d’octubre, van resoldre atorgar

4.500 euros a Ana Garcia-Pineda
per a desenvolupar el seu projecte
TÁCTICAS DE COMBATE

destacant-ne el sentit de l’humor aplicat a una visió crítica de la societat, al mateix temps que també va valorar-ne el fet de treballar amb formats contemporanis, utilitzant analogies d’una forma molt simple i però molt eficaç.

4.500 euros a Telmo Moreno
per a desenvolupar el seu projecte
PNRM/OBRA MAESTRA – UN SPOT PUBLICITARIO

valorant-ne el treball coherent amb una trajectòria inserida en el discurs de la creació contemporània, dominant les estratègies dels mitjans de comunicació i la relació entre art i publicitat, així com també la voluntat de treballar en el territori i comptar amb la implicació ciutadana.

I 3000 euros a Charela Díaz i Teresa Rubio
per a desenvolupar el seu projecte
PÚBLICO EN EL CIELO/THE PUBLIC SKY
destacant que la forma de pensar el projecte que mostren ja té valor artístic més enllà del possible resultat. També han valorat que la seva proposta es centri en investigar un fenòmen actual i que sigui en la investigació i la recerca on es posi l’èmfasi del projecte.