Divendres 7 d’octubre

22:00 h                      KULTURPROZENT | Dianoia
Hospici                      teatre | música | dansa | visuals


24:00 h                      DJ MIN | La Vaga
Hospici                      música | cinema

Dissabte 8 d’octubre

20:00 h                      Inauguració exposicions PNRM 05


22:00 h                      Cia ROGER BERNAT | Tot és perfecte
Hospici                      teatre

24:00 h                      Cia SÒNIA GÓMEZ | Mi madre y yo
Núria                         teatre | dansa

Diumenge 9 d’octubre

                                 PETIT PANORAMA
12:00 h / 17:00 h        ULTRAMARINOS DE LUCAS | Miramira !
Hospici                      teatre visual

Dimecres 12 d’octubre

19:00 h                     Cia MARTA GALAN | El gos
Hospici                     teatre | música | performance | visuals

Dijous 13 d’octubre

23:00 h                     GUILLAMINO | en concert
Núria                        música

Divendres 14 d’octubre

20:00 h                     ESCARLATA CIRCUS | Llenties i Marabús
Plaça Major              circ


17:30 a 22:00 h         ANTIGUA i BARBUDA | Cavallets i Tingalya
Plaça Major              instal·lació | fira

22:00 h                     X. MARISTANY & V. SUNYOL | Stabat
Hospici                     música |poesia | visuals

23:30 h                     MENTONE2 | ECOTONE | En concert
Núria                        música | visuals

Dissabte 15 d’octubre

13:00 | 18:00 | 20:00 h ESCARLATA CIRCUS | Llenties i Marabús
Plaça Major                circ


11:30 a 13:00 h         ANTIGUA i BARBUDA | Cavallets i Tingalya
17:00 a 21:00 h         instal·lació | fira
Plaça Major

22:00 h                     LA VENTURA Cie | Youlei no kotoba. Corps de craie
Hospici                     dansa | visuals

24:00 h                     HEROIS DE LA KATALUNYA INTERIOR
Núria                        música | visuals

Diumenge 16 d’octubre

13:00 | 17:00 | 18:30 h ESCARLATA CIRCUS | Llenties i Marabús
Plaça Major                circ


11:30 a 13:00 h         ANTIGUA i BARBUDA | Cavallets i Tingalya
17:00 a 21:00 h         instal·lació | fira
Plaça Major

 

TRANSVASAMENT
PNRM presenta Cèl·lula Sant Morit / Mapa Festival

                          ONE (un) un solo d’Ernesto Collado 
                                 Residència de creació i estrena
                                 3 de desembre
                                 22:00 h
                                 Núria