<<< tornar

PANORAMA

L’any 2001 l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot amb el suport de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot va tirar endavant una iniciativa pionera en el camp artístic destinada a afavorir el desenvolupament de l’art i la tecnologia. La iniciativa es va articular mitjançant la realització d’un conjunt d’activitats culturals emmarcades dins el projecte PANORAMA. La gran acceptació que va tenir va dur a convocar dues edicions més i ara, amb la voluntat de donar-li continuïtat i consolidar el projecte, es convoca una quarta edició.

PANORAMA va néixer amb la intenció de ser un espai de confluència entre l’art i les noves tecnologies. Les activitats organitzades en aquest marc a Olot s’han concretat a través de diferents espais de reflexió, formació, debat, exposicions de les obres i de diverses actuacions obertes al públic.

PANORAMA s’adreça a tota la gent interessada en la creació artística actual mitjançant dues vessants, l’una de caire formatiu o especialitzat, i l’altra de caire més general o divulgatiu.
La vessant formativa va destinada tant a estudiants de Belles Arts, com a professionals que treballen en àmbits propers a la creació artística. La vessant divulgativa té la intenció d’acostar aquest tipus d’art a tot tipus de públic a través de l’accés obert a diferents espais.

PANORAMA ha esdevingut un esdeveniment artístic d’avantguarda a Olot, població que reivindica i persegueix una descentralització d’aquest model d’activitat que fins ara només es podia trobar en entorns metropolitans. És per aquest motiu que un dels valors afegits de PANORAMA és el reequilibri territorial que això suposa.

PROJECTE PANORAMA 2004

La programació de PANORAMA aborda, des de diverses òptiques, propostes situades en el context de l’activitat artística contemporània. Basat en una programació que s’estén de manera fragmentada al llarg de l’any.
panoramaudio_panoramaescena_panoramavisual_panorames actuals de l’art

Bona part dels posicionaments presentats des de PANORAMA estan íntimament lligats a les manifestacions sociològiques i polítiques de diversos moviments i fenòmens socials, l'objecte de les quals és el de subvertir i superar o, com a mínim, qüestionar el sistema tradicional de valors de la nostra societat.
PANORAMA ha procurat donar a conèixer i fer visibles un seguit de propostes que d’altra manera no haguessin trencat els circuits semiclandestins pels quals circulen habitualment.
Viure allunyats de les grans conurbacions implica una certa dificultat d’accés a determinats continguts però, alhora, atorga una distància suficient sobre la vertiginosa facilitat amb la que es generen i es destrueixen tendències o sensibilitats respecte determinats temes. Molta gent que treballa en tasques creatives, amb un compromís nítid amb la contemporaneïtat des de la perifèria, coincideix a denunciar una sensació d’aïllament que no respon tant a la existència d’un desert creatiu, com a l’absència de nexes que interrelacionin els diversos nuclis perifèrics entre ells. En aquest sentit, creiem que PANORAMA té una tasca molt important a desenvolupar, intentar incitar l’aparició natural i parainstitucional d’aquests nuclis aïllats.

LA INCUBADORA_
Beca de creació en arts escèniques i visuals
ESPAI LA CARBONERA_
Exposició de projectes de diversos artistes (en procés i realitzats)
ART i PART_
Seminari de formació sobre aspectes centrals de la producció artística.
CREACIÓ ESCÈNICA_
Espectacles teatrals ,dansa, tallers d’art contemporani per a nens i nenes.
CINE_
Presentació de documentals i projeccions de pel.lícules.
MICROCLIMES_
Música, performance, arts visuals i tot allò altre concentrat en un pis de mides reduïdes i amb una durada limitada.
DVD_VISIONATS_
Projecció de documentals i creacions d’autor dins l’espai Carbonera.

<<< tornar